Privacy verklaring

 

PRIVACY VERKLARING Sieradendozen.nl

 

Sieradendozen.nl gevestigd en kantoorhoudende te Breedenbroek (7084AN) aan de terborgseweg 12, hierna te noemen “Sieradendozen.nl” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Sieradendozen.nl verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Sieradendozen.nl u over de manier waarop Sieradendozen.nl uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door

 

Sieradendozen.nl worden aangeboden op sieradendozen.nl.

 

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 

 1. Persoonlijk

 

Sieradendozen.nl gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Sieradendozen.nl past wat u op sieradendozen.nl ziet aan op uw interesses. Sieradendozen.nl gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

 

 1. Doel

 

Sieradendozen.nl verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van sieradendozen.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

 

Sieradendozen.nl gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Sieradendozen.nl.

 

 1. Bestelling

 

Voor uw bestelling heeft Sieradendozen.nl uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Sieradendozen.nl verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.

 

Als u op sieradendozen.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft Sieradendozen.nl uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Sieradendozen.nl dat doet.

 1. Uw account

 

In uw account op sieradendozen.nl slaat Sieradendozen.nl onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens & reviews die u hebt geplaatst.

 1. Klantenservice

 

U kunt e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Sieradendozen.nl registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Sieradendozen.nl gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

 

 1. Klantbeoordeling

 

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Sieradendozen.nl over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Sieradendozen.nl bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

 

 1. Persoonlijk winkelen

 

Op basis van uw eerdere bezoeken aan sieradendozen.nl houdt Sieradendozen.nl uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Sieradendozen.nl haar aanbod aan u daarop aanpassen. Sieradendozen.nl gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op https://www.sieradendozen.nl/cookieverklaring/ meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

 

 1. Verbetering van diensten Sieradendozen.nl

 

Sieradendozen.nl kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Sieradendozen.nl uitvoeren, geeft Sieradendozen.nl uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

 

 1. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten

 

Sieradendozen.nl gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Sieradendozen.nl uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Sieradendozen.nl uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke

 

verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

 1. Achteraf betalen

 

Als u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Sieradendozen.nl uw kredietwaardigheid toetsen. Sieradendozen.nl kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Sieradendozen.nl uw gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

 

 1. Andere doeleinden

 

Tot slot kan Sieradendozen.nl uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

 

 

Artikel 2 Doorgifte aan derden

 

 1. nl geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

 

 1. De doorgifte geschiedt aan een door Sieradendozen.nl voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Sieradendozen.nl een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

 

 1. nl op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

 

 

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

 

 1. nl maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Sieradendozen.nl ontvangt.

 

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

 

 1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@sieradendozen.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

 

 

 

Artikel 5 Cookies

 

 1. Het is mogelijk dat Sieradendozen.nl tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op sieradendozen.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

 

 

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Sieradendozen.nl

 

 1. nl heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Sieradendozen.nl verwerkt ten behoeve van sieradendozen.nl. Sieradendozen.nl accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

 

 

Artikel 7 Bewaartermijn

 

 1. nl bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan sieradendozen.nl, tenzij Sieradendozen.nl op grond van een wettelijke bepaling verplicht

 

is persoonsgegevens langer te bewaren.

 

 

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

 

 1. nl behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via sieradendozen.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van sieradendozen.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en sieradendozen.nl in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 09-11-2018.